A New Dawn

A New Dawn - So What - Gouda - April 2009
A New Dawn - Mysticfair - Rotterdam - July 2008
A New Dawn - Paard van Troje - Den Haag - September 2007

A New Dawn official website
A New Dawn Myspace